למי מתאים להוציא חשבונית חד פעמית

ביז פיי חשבונית מס לשכירים - למי מתאים להוציא חשבונית חד פעמית

שכיר או עצמאי – למי מתאים להוציא חשבונית חד פעמית?

רבים מהשכירים היום, נזקקים מדי פעם להוצאת חשבונית חד פעמית בשל עבודה חד פעמית שעשו.

מקובל להבחין בין עסקת אשראי שיש לה אופי מסחרי לבין פעילות מסחרית שלא קשורה למשלח יד או לניהול עסק. ייצור,
שירותים עסקיים ומסחר הנם פעילות עסקית, ובדרך כלל מחייבים ניהול פנקסים. 
פעילות שאיננה בעלת אופי מסחרי תוגדר כעסקת אקראי.
אין חובה לנהל בגינה פנקסים וגם הפסדים ממנה לא ינוכו כנגד הכנסות.

עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי  היא לדוגמה רכישה של נדל”ן, השבחתו ומכירתו לאחר מכן ברווח. יש גם התייחסות לתכיפות הפעילות,
מקורות המימון, תקופת האחזקה בנכס עד מימושו ועוד. עסקה כמו למזל תיחשב כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. בגינה יש להוציא
חשבונית חד פעמית.

דוגמה לעסקת אקראי 

מסחר בבורסה גם נחשב כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, שהנו לא לשם גידור התחייבויות. גם במקרה כזה יש לשקול את תכיפות הפעולות ומקורות המימון. 

מי שמגיש תובענות ייצוגיות, עלול להיחשב כמי שעושה עסקת אקראי עם אופי מסחרי. בעניין זה נאמר כי “מי שנוטל סיכון מתוך ציפייה לרווח,
נופל בהגדרה של עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. גם המתווך בין קונה למוכר, ממנו הוא מרוויח נחשב למי שעשה עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי.
ועל הרווח שלו מהתיווך הזה עליו להוציא חשבונית חד פעמית. 

בשנים האחרונות טושטשו ההבדלים בין פעילות מסחרית לבין פעילות פרטית. פעילות מתמשכת המלווה בתזרימי מזומנים,
יכולה להיחשב כעסקה בעלת אופי מסחרי. בהיקפים גדולים אי דיווח לרשות המיסים עלול לגרום להפעלת סנקציות. בין העיסוקים הידועים:
ליווי קבוצות לטיולים בחו”ל, הרצאות ועוד.

גם שכירים חייבים להוציא חשבונית חד פעמית

במידה ומקבל השירות של עסקת האקראי הנו בהגדרתו עוסק, ונותן השירות הנו שכיר, אפשר לדווח על העסקה באמצעות חשבונית עצמית.
בנוסף יש לדווח עליה למע”מ. 
חשבונית עצמית מוציא העוסק לעצמו. הוא גם זה שאמור לדווח על העסקה ולשלם מס בגינה. המטרה של
הוצאת חשבונית חד פעמית היא לדווח לרשויות המס כי הייתה עסקה. 

גם למי שמשכיר נכס נדל”ן ממי שאין לו פעילות עסקית המחייבת פתיחת תיק במע”מ, יכול להוציא חשבונית עסקית. פקודת מס הכנסה
מבדילה בין הכנסה פירותית והכנסה הונית. עסקת אקראי בגינה יש להוציא חשבונית חד פעמית היא עסקה מסחרית. 

בכל מקרה של אי הבנה לגבי הוצאת חשבונית חד פעמית, מומלץ להתייעץ עם משרד רואי חשבון.

ראו גם: עצמאי שכיר | החזר מס שלילי

פרויקטים נוספים

צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם!